PRIVACYBELEID

Meest recente datum van wijziging: 1 maart 2019

Dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) geeft u informatie over uw persoonsgegevens die worden gebruikt op www.mcgregornewyork.com (‘Website’) om u te informeren over onze producten en diensten en deze aan u te verkopen, en voor het onderhoud, de verbetering en het beheer van onze producten en diensten om u de beste ervaring te bieden wanneer u contact met ons heeft in de digitale wereld, maar ook in de echte wereld als u onze winkels bezoekt. McGregor respecteert de privacyrechten van haar onlinebezoekers en erkent het belang van de bescherming van de privacy van verzamelde persoonsgegevens. Om deze reden heeft McGregor strikte beleidslijnen en beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid bevat de belangrijkste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door McGregor Retail Netherlands B.V., met hoofdkantoor te Tesselschadestraat 20, 1054 ET Amsterdam, als verwerkingsverantwoordelijke (McGregor of we).

Inleiding

In overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’) streeft dit Privacybeleid ernaar u een duidelijk inzicht te verschaffen in de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, uitwisselen en beschermen. Hierin worden ook de opties uitgelegd die u heeft om uw gegevens te beheren. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt. Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken.

 1. Gegevens die McGregor over u verzamelt
 2. Hoe gebruikt McGregor uw gegevens?
 3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
 4. Wie zal uw gegevens verwerken?
 5. Deelt McGregor uw gegevens met anderen?
 6. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 7. Sociale netwerken
 8. Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
 9. Cookies
 10. Minderjarigen
 11. Uw privacyrechten
 12. Klachten
 13. Wijzigingen in deze informatie
 14. Neem contact met ons op

1. Gegevens die McGregor over u verzamelt

  McGregor vraagt om bepaalde persoonsgegevens om u de producten of diensten te kunnen leveren die u wenst. Bijvoorbeeld wanneer u bestellingen plaatst, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt.

  Door u aan ons verstrekte gegevens

  McGregor kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

  • Persoonsgegevens– dit zijn de gegevens die we gebruiken om u te identificeren en om te verzekeren dat u bent wie u zegt te zijn. Dit omvat: naam [voornaam, achternaam, initialen], geboortedatum, e-mailadres, uniek klantnummer, wachtwoord en identificatiemiddelen voor sociale media.
  • Contactgegevens– we gebruiken deze informatie om met u in contact te komen om producten naar u toe te sturen, u te voorzien van publiciteitsgerichte informatie en updates over McGregor (uitsluitend indien u daartoe toestemming heeft gegeven) en uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Dit omvat onder meer: telefoonnummer, verzend- en factuuradres, e-mailadres. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.
  • Aankoopinformatie– dit is de informatie die we gebruiken om uw bestelling te verwerken. Dit omvat onder meer: uw winkelwagen, betalingsgegevens (creditcardnummer), aflevergegevens, verzend- en factuuradres, bestelnummer van de klant, aankoopgeschiedenis bij McGregor. We verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.
  • Correspondentie- dit is informatie die we gebruiken voor doeleinden van kwaliteitsbewaking en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan uw verzoeken of aan de wettelijke voorschriften. Dit omvat bijvoorbeeld: opnames van uw oproep naar onze klantenservice, toelichting op uw feedback, gerelateerde terugbelservice, e-mailcorrespondentie met de klantenservice. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.
  • Informatie over voorkeuren– dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft wanneer we contact hebben met elkaar. Dit omvat onder meer: voorkeurstaal, artikelen op de verlanglijst, eerste afleveradres en browserinstellingen. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

  We wijzen u erop dat we geen betalingsgegevens op onze servers verzamelen of opslaan. Dat doen we via derden met wie we een overeenkomst tot gegevensverwerking zijn aangegaan en die passende veiligheidsvoorzieningen hebben ingesteld om alle gegevens en persoonlijke informatie die wordt verkregen, te beveiligen.

  Door uw interactie met ons verkregen gegevens

  We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of via de Website met ons contact opneemt.

  • Via sociale media verkregen informatie– dit is informatie die we gebruiken om u beter te begrijpen, om een betere relatie met u als consument op te bouwen, producten volgens uw wensen te produceren en om onze marketing te richten op berichtgeving die u nuttig en interessant vindt (op basis van uw onlinegedrag), alsook om uw sociale media te optimaliseren. Dit omvat alle via sociale media verkregen informatie die openbaar beschikbaar is zoals (zonder beperking): knoppen voor sociale media, interacties en berichten via sociale media, uw ‘Likes’ en overige reacties, uw connecties via sociale media, uw foto's. Deze informatie wordt ons verstrekt via het socialemedianetwerk (zoals Facebook, Snapchat, Instagram, etc.), direct of indirect via agentschappen waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.
  • Locatiegegevens- dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we u de meest relevante informatie geven op basis van uw geografische locatie. Dit omvat onder meer: uw woonplaats, uw huidige inloglocatie (IP-adres), gps-gegevens. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.
  • Apparaatgegevens– dit is informatie die we gebruiken om ons netwerk te beveiligen en onze diensten en prestaties te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld: IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, hoelang u op onze Website bleef, de doorverwijzings-URL (indien u via een andere website of een advertentie op onze Website bent terechtgekomen), de op onze Website bezochte pagina's, uw browsertype, versies, besturingssysteem. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.
  • Gedrags-/profielgegevens– dit is informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat we alleen informatie doorgeven die relevant is voor u, die u de beste deals en aanbiedingen biedt waarin u interesse zou kunnen hebben en om uw ervaring als een gebruiker van de Website te optimaliseren. Dit omvat bijvoorbeeld: uw aankoopgeschiedenis, uw surfgedrag, uw winkelvoorkeuren, interacties tijdens het winkelen. We vragen u altijd om uw voorafgaande toestemming voordat we dit type persoonsgegevens verwerken.

  We kunnen informatie verkrijgen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar de browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw apparaat wanneer u onze Website bezoekt. Het gebruik van cookies helpt ons om onze Website te verbeteren en een persoonlijkere ervaring te bieden. Sommige advertenties op onze Website worden beheerd door derde bedrijven. Opgemerkt dient te worden dat deze bedrijven ook cookies kunnen gebruiken om gegevens over onze gebruikers te verzamelen.

  2. Hoe gebruikt McGregor uw gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door McGregor voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Website, de diensten daarvan en de aankoop van producten op de Website. We zullen duidelijk zijn over wanneer we uw gegevens verzamelen, hoe we uw gegevens gebruiken en met wie we deze gegevens delen. We kunnen de gegevens op de volgende manieren gebruiken:

  • Om uw account aan te maken en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, waardoor we:
   • u onze producten en diensten kunnen leveren;
   • ervoor kunnen zorgen dat de artikelen naar u worden verstuurd en op tijd bij u aankomen;
   • met u in contact kunnen treden over uw bestellingen en uw account;
  • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Website zo doeltreffend mogelijk aan u wordt gepresenteerd, zodat we:
   • u op de hoogte kunnen houden van onze meest recente producten, het laatste nieuws en speciale aanbiedingen;
   • u de beste service kunnen bieden als u contact opneemt met onze klantenservice;
   • marktonderzoek kunnen uitvoeren en informatie kunnen verkrijgen over hoe we ons productaanbod kunnen verbeteren;
   • producten en diensten kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen;
   • kunnen vragen om beoordelingen van producten en diensten;
   • uw bestelling snel kunnen verwerken.

   3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

  We verwerken uw persoonsgegevens volgens de volgende rechtsgrondslagen:

  Uitvoering van overeenkomsten

  Wanneer we uw gegevens verwerken voor de totstandkoming van de koopovereenkomst met u, zorgen we ervoor dat we uitsluitend de minimale informatie gebruiken die nodig is voor de uitvoering daarvan. Deze grondslag rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

  • Totstandkoming en uitvoering van een koopovereenkomst voor de op de Website aangeboden producten;
  • Aanmelding voor de Website en gebruik van diensten die zijn gereserveerd voor aangemelde gebruikers;
  • Levering van op de Website aangeboden diensten; en
  • Beheer van uw verzoeken door onze klantenservice.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens voor deze activiteiten is een contractuele verplichting. U bent vrij om uw gegevens al dan niet te verstrekken, maar het is zonder de gevraagde gegevens niet mogelijk om de overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren en om aan uw verzoeken te voldoen. Dit betekent dat u geen producten kunt kopen en onze diensten niet kunt gebruiken en dat wij uw verzoeken niet kunnen verwerken.

  Wettelijke verplichting

  We moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. We kunnen uw gegevens verwerken indien dat een vereiste is in verband met belastingen, sanctiewetgeving, vorderingen, beslagen, bestrijding van witwassen, het voorkomen van de financiering van terrorisme, het voorkomen van fraude en overkreditering.

  Gerechtvaardigd belang

  We hebben gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uw winkelervaring en onze Website te verbeteren.

  Toestemming

  We voeren de volgende verwerkingshandelingen alleen uit indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven:

  • Uitvoering van marketingactiviteiten, zoals de verzending van nieuwsbrieven;
  • Analyse van uw surfgedrag en consumptiepatronen binnen het gebruik van uw account, om uw ervaring op onze Website te personaliseren.

  Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

  4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze interne medewerkers die daartoe zijn opgeleid en bevoegd zijn.

  Daarnaast worden uw gegevens ook doorgestuurd naar derden die we inschakelen om onze diensten te leveren. Deze zogenoemde gegevensverwerkers zijn naar behoren geselecteerd en bieden de garantie dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd. Aangewezen gegevensverwerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking en uitvoering van hun activiteiten in overeenstemming met de door McGregor gegeven instructies.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de politie en aan gerechtelijke en administratieve instanties, overeenkomstig de wet, voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de voorkoming en bescherming van bedreigingen van de openbare veiligheid, om ons in staat te stellen om een recht voor de rechtbank uit te oefenen of te verdedigen, alsook om andere redenen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  5. Deelt McGregor uw gegevens met anderen?

  We behandelen uw gegevens met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, en we delen, verkopen of verhandelen uw gegevens niet met/aan derden anders dan zoals dat uitdrukkelijk is uiteengezet in dit Privacybeleid of indien u uw toestemming heeft gegeven. We schakelen derden in met passende veiligheidsvoorzieningen om alle verkregen gegevens of persoonlijke informatie te beveiligen.

  Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, moeten we samenwerken met een aantal derden die deskundig zijn op hun deelgebieden, zoals onze belangrijkste dienstverleners. We delen uw gegevens ook wanneer we moeten voldoen aan een wettelijk verzoek of wanneer we van mening zijn dat dat nodig is om McGregor of haar klanten te beschermen. Bijvoorbeeld indien McGregor het voorwerp is van een poging tot frauduleuze of illegale activiteiten. We delen uw gegevens ook met derden indien u ons daartoe uw toestemming heeft gegeven.

  6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, afhankelijk van de soort activiteit die is betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens nadat u uw account heeft verwijderd voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, en ten behoeve van fraudebewaking, -opsporing en -voorkoming. We bewaren uw gegevens ook om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en onze verplichtingen inzake financiële verslaglegging. Indien we uw gegevens bewaren, doen we dat in overeenstemming met alle verjaringstermijnen en verplichtingen inzake bewaring van gegevens die zijn opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

  Na deze periode worden uw gegevens definitief verwijderd of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd.

  7. Sociale netwerken

  Op onze Website treft u sociale plug-ins van diverse sociale netwerken aan. Als u ervoor kiest actief te zijn binnen een sociaal netwerk, zullen uw activiteiten op onze Website ook beschikbaar worden gesteld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Als u bent ingelogd op een van deze sociale netwerken gedurende uw bezoek aan onze Website, kan dit sociale netwerk deze informatie toevoegen aan uw profiel op dit netwerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun gebruik van gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van elk sociaal netwerk voor meer informatie.

  8. Bescherming van uw persoonsgegevens

  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of onjuist gebruik. Dit omvat met name de volgende maatregelen:

  Versleuteling en beveiliging

  McGregor heeft diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden. Alle door u verstrekte betalingsgegevens worden verstuurd via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), waarmee uw gegevens worden versleuteld voordat deze aan ons worden verstrekt om deze gegevens tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Naast SSL-versleuteling gebruiken we de MasterCard SecureCode die zorgt voor een extra niveau van beveiliging wanneer u een bestelling plaatst. Deze code beschermt u tegen onjuist gebruik van uw creditcardnummer. Alle betalingsgegevens worden verwerkt via een portaalprovider en worden niet op onze servers opgeslagen of verwerkt. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kan beveiliging niet worden gegarandeerd.

  Koppelingen van derden

  Onze Website kan koppelingen naar externe, door andere bedrijven beheerde websites bevatten. Deze koppelingen van derden kunnen persoonsgegevens van bezoekers aan hun website verzamelen. McGregor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gekoppelde websites.

  Inschrijving op e-mailberichten

  U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van McGregor door uw e-mailadres te verstrekken in de nieuwsbriefmodule onderaan elke pagina van de Website. We versturen de nieuwsbrief uitsluitend naar online (of aangemelde) bezoekers indien u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen. Al onze e-mailberichten bevatten een knop voor afmelding, zodat u zich op elk gewenst moment kunt uitschrijven voor de ontvangst van e-mailberichten in de toekomst. U kunt ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

  9. Cookies

  Wanneer u onze Website bezoekt, worden unieke cookies geplaatst om uw browser te herkennen uit alle overige browsers die onze Website bezoeken. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid.

  10. Minderjarigen

  Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen we u om uw ouder of voogd op de hoogte te stellen en de toestemming van een ouder of voogd te verkrijgen voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

  11. Welke rechten kunt u uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens?

  Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

  U heeft het recht om de door ons van u verkregen persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen, deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of deze te verwijderen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar onze klantenservice via support@mcgregornewyork.com, waarbij u aangeeft dat het een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens betreft.

  Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe zodat we zeker weten dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die het verzoek heeft ingediend. Zorg er daarbij voor dat u uw paspoortfoto en uw burgerservicenummer zwart maakt. Dit dient ter bescherming van uw privacy. Geef ook uw privéadres. U ontvangt binnen een maand vanaf uw verzoek een overzicht van uw gegevens of een antwoord op uw verzoek.

  12. Klachten

  Hoewel we hopen dat dat niet nodig is, kan het voorkomen dat u klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens; stuur in dat geval een e-mail met een beschrijving van uw klachten naar support@mcgregornewyork.com. We zullen uw klachten in behandeling nemen en reageren op alle door ons ontvangen klachten.

  Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is uitgevoerd, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels inzake gegevensbescherming. In Nederland kunnen klachten worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u ontevreden bent over de manier waarop de klacht is behandeld, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbanken.

  13. Wijzigingen in deze informatie

  McGregor behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze Website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde Privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit Privacybeleid regelmatig te controleren.

  14. Neem contact met ons op

  Als u vragen heeft over ons gebruik van uw gegevens, hoe uw rechten uit te oefenen of over onze beleidslijnen, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

  Telefoon: +31 (0) 20 280 78 90 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)
  E-mail: support@mcgregornewyork.com

  PRIVACY POLICY

  Last date of modification: 1th of March 2019

  This privacy policy (“Privacy Policy”) provides you information about how your personal details are used on www.mcgregornewyork.com (“Website”) for the purpose of informing and selling you our products and services as well as maintaining, improving and managing our products and services in order to provide you with the best experience whenever you interact with us in the digital world, as well as in the real world when you visit our stores. McGregor respects the privacy rights of its online visitors and recognises the importance of protecting the privacy of the collected personal information. For this reason, McGregor has instituted strict policies and security measures to protect your personal information.

  This Privacy Policy contains the main information on the processing of your personal data carried out by McGregor Retail Netherlands B.V., with headquarters at Tesselschadestraat 20, 1054 ET Amsterdam, as data controller (McGregor or we).

  Introduction

  In accordance with the European General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”), this Privacy Policy aims to give you a clear view of the types of personal information we collect and how we use, share and protect your personal information. It also explains the options you have to control your information. This Privacy Policy applies when you visit and/or use the Website. By using the Website you agree and understand that we may collect, use, store and process your personal information in accordance with this Privacy Policy.

  1. Data that McGregor collects about you
  2. How does McGregor use your data?
  3. Legal basis of the processing
  4. Who will process your data?
  5. Does McGregor share your data with others?
  6. How long do we keep your data?
  7. Social networks
  8. Protection and management of your personal data
  9. Cookies
  10. Minors
  11. Your privacy rights
  12. Complaints
  13. Changes to this information
  14. Contact us

  1. Data that McGregor collects about you

  McGregor asks for certain personal data to provide you with the products or services you request. For example, when you make purchases, subscribe for our newsletter or create an account.

  Data you provide to us

  McGregor may collect and process the following:

  • Personal information– this is information we use to identify you and to make sure you are who you claim to be. This includes: name [first, last, initials], date of birth, e-mail address, unique consumer number, password & social media identifiers. 
  • Contact information– this is information we use to reach out to you in order to send you your products, provide you with promotional information and updates on McGregor (only if you have given permission for this), and answer your queries and concerns. This includes for example: phone number, shipping and billing address, e-mail address. We process these data for the performance of the contract between us.
  • Purchase information– this is information we use to process your order. This includes for example: your shopping cart, payment information (credit card number), delivery details, shipping and billing address, customer order number, purchase history with McGregor.  We process these data for the performance of the contract between us.
  • Correspondence- this is information we use for quality control purposes, and to make sure we have complied with your requests or legal requirements. This includes for example: recordings of your call to our customer service centre, notes on your feedback, related call backs, e-mail correspondence with the Customer Service. We have a legitimate interest to process these data.
  • Preference information– this is information we use to make sure you have the best experience whenever we interact. This includes for example: preferred language, Wishlist items, preferred shipping address and browsing preferences. We have a legitimate interest to process these data.

   Note that we do neither collect nor store any payment information on our servers. We do this through third parties, with which we have entered into a data processing agreement, with proper safeguards in place to secure any data or personal information obtained.

  Information we get through your interaction with us

  We may collect information when you visit or interact with our Website.

  • Social Media information– this is information we use to understand you better, in order to build a better relationship with you as a consumer, create products that you will like, and focus our marketing efforts on messages which you will consider helpful and interesting (based on your online behaviour), as well as optimising your social media. This includes any social media information that is publicly available such as [but not limited to]: social media handles, social media interactions and postings, your “Likes” and other reactions, your social media connections, your photos. This information is provided to us by the social media network (e.g. Facebook, Snapchat, Instagram, etc.) directly or indirectly through agencies we have agreements with. We always ask for your prior consent before we process this type of personal data. 
  • Location information- this is information we use to make sure we provide you with the most relevant information based on your geographical location. This includes for example: your residential location, current log-in location [IP address], GPS data. We always ask for your prior consent before we process this type of personal data. 
  • Device information– this is information we use to secure our network and improve our services and performances. This includes for example: IP address, date and time of the visit, how long you stayed on our Website, the referral URL (if you came to our site via a different site or an advertisement), the pages visited on our site, your browser type, device type, versions, operating system. We have a legitimate interest to process these data.
  • Behavioural/Profile information– this is information we use to make sure we communicate only information that is relevant to you, provide you with the best deals and offerings which you would be interested in, and to maximise your experience as a member. This includes for example: your shopping history, your browsing behaviour, your shopping preferences, in-store interactions. We always ask for your prior consent before we process this type of personal data. 

   We may obtain information by using cookies. A cookie is a small file that is sent to the browser and saved on your device when you visit our Website. Use of cookies helps us to improve our Website and deliver a more personalised experience. Some advertisements on our Website served by third party companies. Please note that these companies may also use cookies to collect information about our users.

  2. How does McGregor use your data?

  Your personal information is collected and processed by McGregor for purposes which are strictly connected to the use of the Website, its services and the purchase of products on the Website. We will be clear about when we collect your information, how we will use your information, and with whom we might share it. We may use the information in the following ways:

  • To set up and manage your account so you can place orders, and therefore we can:
  • provide our products and services to you;
  • make sure that the items you order are being shipped to you and arrive on time;
  • communicate with you about your orders and your account;
  • To ensure that our Website’s content is presented to you as effectively as possible, so we can:
  • update you on our latest products, news and special offers;
  • provide you with the best service if you contact our customer service;
  • conduct market research and learn about how we can improve our product offerings;
  • make products and services better and to develop new ones;
  • ask for ratings and reviews of services and products;
  • quickly process your order.

  3. Legal basis of processing

  We process your personal data pursuant to the following legal bases:

  Contractual performance      

  When we process your data for the conclusion of the purchase agreement of which you are a part, we ensure that we only use the minimum information necessary for the execution of this. This basis legitimises the processing of personal data that takes place in the following activities:

  • Conclusion and execution of a purchase agreement for the products offered on the Website;

  • Registration on the Website and use of services reserved for registered users;

  • Provision of services offered on the Website; and

  • Management of your requests by our customer service.

  The provision of your personal data for these activities is a contractual obligation. You are free to communicate your data or not, but in the absence of the requested data, it will not be possible to conclude or execute the agreement and meet your requests. This means that you will not be able to purchase products and you will not be able to use our services and that we will not be able to handle your requests.

  Legal obligation

  We must comply with legal requirements. We may process your data if this is a requirement related to taxes, sanction legislation, debt, attachments, the prevention of money laundering, financing of terrorism, fraud and excessive lending.

  Legitimate interest

  We have legitimate interests to process your personal data to run our business, to improve your shopping experience and our Website.

  Consent

  We will carry out the following processing only if you have given us your express consent:

  • Carrying out marketing activities, such as sending newsletters;
  • Analysis of your browsing and consumption habits within the use of your account, in order to personalise your experience on our site.

  If you have given your consent for us to process your personal data, you can withdraw this consent at any time.

  4. Who has access to your data?

  Your personal data will be processed by our internal staff who are specifically trained and authorised to process it.

  In addition, your data will also be transmitted to third parties that we use to provide our services. These so-called data processors have been adequately selected and offer a guarantee of compliance with the rules on the processing of personal data. Data processors have been designated as responsible for the processing and carrying out their activities according to the instructions given by McGregor.

  We may also transfer your personal data to police and judicial and administrative authorities, in accordance with the law, for the detection and prosecution of crimes, the prevention and protection from threats to public security, to allow us to ascertain, exercise or defend a right in court, as well as for other reasons related to the protection of the rights and freedoms of others. 

  5. Does McGregor share your data with others?

  We treat your information with care and confidentiality, and do not share, sell or trade your information with third parties other than as explicitly addressed in this Privacy Policy or when you have given your consent. We use third parties with proper safeguards in place to secure any data or personal information obtained.

  To be able to carry out our business, we need to work with a number of third parties who are experts in their partial fields, such as our core service providers. We will also share your information when we are required to comply with a legal request or where we believe it is necessary to protect McGregor or its customers. For example, if McGregor is the subject of attempted fraudulent or criminal activities. We will only share your information with third parties when you have given your consent to do so.

  6. How long do we keep your data?

  We keep your personal data for a limited period of time, depending on the type of activity that is involved with the processing of your personal data. We retain your personal data after you remove your own account, to the extent necessary to comply with our legal and regulatory obligations, and for the purpose of fraud monitoring, detection and prevention. We also retain your data  to comply with our tax, accounting, and financial reporting obligations. Where we retain data, we do so in accordance with any limitation periods and records retention obligations that are imposed by applicable law.

  After this period, your data will be permanently erased or otherwise rendered anonymous in an irreversible way.

  7. Social networks

  On our Website you may find social plug-ins from various social networks. If you choose to interact with a social network, your activity on our Website will also be made available to social networks such as Facebook, Twitter and Instagram. If you are logged in on one of these social networks during your visit to our Website, the social network might add this information to your profile on this network. We are not responsible for their use of data. Please check the privacy statement for each social network for further information.

  8. Protection of your personal information

  We have taken appropriate technical and organisational measures to protect your information against any loss, alteration, access or misuse. In particular, we have the following measures in place:

  Encryption and security

  McGregor has implemented a variety of security measures to maintain the safety of your personal information. All payment information provided by you is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology, which encrypts your information before it is sent to us to protect the information from unauthorised use. Besides SSL encryption, we use MasterCard SecureCode which represents an extra level of security for you when placing an order. It protects you against misuse of your card number. All payment details are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers. Although we will do our best to protect your personal information, security cannot be guaranteed.

  Third party links

  Our Website may include links to external websites operated by other companies. These third party links may collect personal data from visitors to their website. McGregor has no responsibility or liability for the content and activities of these linked websites.

  Email subscription

  You can sign up for our McGregor newsletter by submitting your email address in the newsletter module found at the bottom of any page on the Website. We do not send the newsletter to online (or registered) visitors unless you have chosen to receive this. All of our email communication contains an unsubscribe button, so at any time you can easily opt out from receiving future emails. You may also contact us to exercise your rights via our contact details.

  9. Cookies

  When you visit our Website, unique cookies are placed to distinguish your browser from all other browsers that visit our site. For more information you can see our cookie policy.

  10. Minors

  If you are under the age of 18, we require that you inform and obtain parental or guardian consent before you provide us with your personal information.

  11. What rights can you exercise in relation to your personal data?

  Rights with respect to the processing of personal data

  You have the right to view and change the personal data that we have collected from you. You have the right to object to the processing of your personal data. In certain cases, you can also ask us to limit the processing of your personal data, erase your data, transfer your data to another data controller or have it deleted. If you wish to do any of these, please send a request to our Customer Service via support@mcgregornewyork.com and indicate that it concerns a personal data request.

  Please enclose a copy of your identity document so that we can be sure that you are the person submitting the request. Make sure that you black out your passport photograph and your citizen service number. This is to protect your privacy. Also provide your private address. You will receive an overview of your data or a response to your request within one month of your request.

  12. Complaints

  We hope that you would not need to, but if you do want to complain about our use of your personal data, please send an email with the details of your complaint to support@mcgregornewyork.com. We will look into it and respond to any complaints we receive.  

  If you believe that the processing of your personal data has been carried out unlawfully, you can file a complaint with the supervisory authority responsible for compliance with the data protection rules. In the Netherlands, the complaint can be presented to the Data Protection Authority (in Dutch: Autoriteit Persoonsgegevens) via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. If you are not happy with how the complaint is resolved, you can lodge an appeal with the courts.

  13. Changes to this information

  McGregor reserves the right to make changes to this Privacy Policy without prior notice. Changes will be posted on our Website, with indication of the date of its last update. If you continue visiting the Website you will be automatically bound by the amended Privacy Policy. We therefore advise to check this Privacy Policy on a regular basis. 

  14. Contact us

  If you have any questions about our use of your information, how to exercise your rights, or about our Policies, you are welcome to contact us using the information below.

  Telephone: +31 (0) 20 280 78 90  (Monday through Friday 9:00 a.m. – 5:00 p.m. CET)
  Email: support@mcgregornewyork.com