ALGEMENE VOORWAARDEN

Meest recente datum van wijziging: 1 maart 2019

Download onze Algemene Voorwaarden in PDF.

Hier volgen de algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) van McGregor Retail Netherlands B.V. (‘McGregor’ of ‘we’). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u bij McGregor plaatst via onze webwinkel op www.mcgregornewyork.com (‘Website’). ‘U’ betekent u, de klant. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op de tussen u en McGregor aangegane overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden uw rechten en verplichtingen in verband met uw bestelling van producten via de Website toegelicht. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door alvorens bestellingen op de Website te plaatsen. We raden u aan een kopie van de Voorwaarden te bewaren voor latere raadpleging.

Inhoudsopgave

 1. Informatie over McGregor
 2. Toelatingsvoorwaarden voor aankoop
 3. Producten
 4. Bestellingen
 5. Prijsinformatie
 6. Aanvaarding van uw bestelling
 7. Betalingen
 8. Recht op annulering, herroeping en teruggave
 9. Levering
 10. Beschadigde of defecte artikelen
 11. Gebruik van de Website
 12. Intellectuele-eigendomsrechten en inhoud van de Website
 13. Derden
 14. Privacy
 15. Aansprakelijkheid
 16. Diverse
 17. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
 18. Wijzigingen in deze informatie
 19. Klachten
 20. Contact met onze klantenservice

1. Informatie over McGregor New York

  1.1         McGregor is een in Nederland geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De contactgegevens van McGregor zijn:

  McGregor Retail Netherlands B.V.          
  Tesselschadestraat 20  
  1054 ET Amsterdam     
  Nederland

  Telefoonnummer: T +31 (0)20 280 78 90 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)
  E-mailadres: support@mcgregornewyork.com
  KvK-nummer: 73601276
  Btw-identificatienummer: NL859597751B01

  2. Toelatingsvoorwaarden voor aankoop

  2.1         Voordat u een aankoop kunt doen op de Website, is het van belang dat u uw gegevens - zoals uw naam, e-mailadres, afleveradres en betalingsgegevens - in overeenstemming met de instructies juist en volledig verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. McGregor behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren indien u onjuiste gegevens verstrekt. McGregor gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend zoals is aangegeven in het privacybeleid.

  2.2         Om een bestelling bij McGregor te plaatsen moet u een consument (en geen doorverkoper) zijn en in het bezit zijn van een geldige creditcard of bankpas die is verstrekt door een voor ons acceptabele bank. Voor klanten jonger dan 18 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

  2.3         Producten die door de consument worden gekocht, zijn voor persoonlijk gebruik of als schenking bedoeld en mogen niet worden doorverkocht of voor commerciële doeleinden of een ander commercieel voordeel worden gebruikt. Daarnaast behoudt McGregor zich het recht voor meerdere hoeveelheden van een naar een klant of postadres te verzenden artikel te beperken.

  3. Producten

  3.1         We streven ernaar het (de) artikel(en) zo juist mogelijk te beschrijven op de Website. Ten gevolge van uiteenlopende beeldvormings- en weergavetechnologieën of om andere technische redenen kunnen zich echter kleine verschillen in kleur en andere verschillen in het (de) artikel(en) voordoen. McGregor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze verschillen.

  3.2         Alle producten blijven de eigendom van McGregor totdat alle ons ingevolge enige overeenkomst verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, inclusief de betaling van onkosten en voor vroegere, latere of deelleveringen. U mag producten pas verkopen, vervreemden of bezwaren wanneer de volledige eigendom op u is overgegaan.

  3.3         We willen u wijzen op de was- en onderhoudsinstructies op de etiketten van de producten. We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuiste behandeling van producten, waaronder een behandeling die in strijd is met de instructies.

  3.4         In geval van een beperkte oplage of beperkte productie kunnen extra beperkingen, zoals een limiet op het aantal producten per klant, van toepassing zijn. Deze extra beperkingen worden u via de Website bekendgemaakt.

  3.5          Alle op de Website weergegeven producten gelden zolang de voorraad strekt. Dit betekent dat een op de Website weergegeven product mogelijk niet langer kan worden gekocht, hoewel we ernaar streven de beschikbare voorraad op de Website weer te geven.

  4. Bestellingen

  4.1         Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons en beschikbaarheid, en artikelen in uw winkelwagen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere consumenten worden gekocht.

  4.2         Als u de betaalpagina heeft doorlopen en uw bestelbevestiging per e-mail heeft ontvangen, kunt u en kunnen wij geen wijzigingen meer aanbrengen in uw bestelling. Zorg er daarom voor dat alles juist is.

  4.3         Als u uw e-mailadres heeft gegeven om op de hoogte te worden gesteld wanneer een specifiek op de Website weergegeven product binnenkomt, zullen we proberen u binnen 48 uur vanaf het moment waarop het product op de Website staat te informeren.

  5. Prijsinformatie

  5.1         Op de Website weergegeven prijzen zijn in euro's en inclusief btw tegen het geldende tarief. De europrijs van een product die wordt weergegeven op de Website op het moment waarop de bestelling wordt geaccepteerd, wordt aangehouden tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing.

  5.2         Lokale kosten (zoals invoerrechten, omzetbelasting) kunnen van toepassing zijn afhankelijk van uw regio en lokale douanerechten. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

  5.3         De op de Website weergegeven prijzen kunnen worden gewijzigd naar aanleiding van valuta- en wisselkoersschommelingen, afprijzingen en andere commerciële factoren. De op uw bestelling van toepassing zijnde prijs is de prijs die geldt op het moment waarop uw bestelling wordt geaccepteerd. De prijzen tussen onze producten in fysieke winkels en op de Website kunnen variëren.

  5.4         We streven ernaar alle prijzen op de Website juist weer te geven, maar er kunnen zich fouten voordoen. Indien we een fout ontdekken in de prijs van een van de door u bestelde artikelen, zullen we u per e-mail informeren over de prijswijziging en u de keuze geven uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling geannuleerd. Als u reeds voor de goederen heeft betaald, betalen we u zo snel mogelijk het volledige bedrag terug. Indien producten worden teruggeroepen terwijl deze onderweg zijn, zullen we uw terugbetaling verwerken zodra de producten aan ons zijn teruggestuurd.

  6. Aanvaarding van uw bestelling

  6.1.        Als u een bestelling via onze Website plaatst, sturen we u een bestelbevestiging per e-mail. Deze bevestigende e-mail dient ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen, maar is geen bevestiging van aanvaarding van uw bestelling.

  6.2         Alle door u geplaatste bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd. Tenzij u uw bestelling annuleert, zijn de aanvaarding van uw bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en McGregor voltooid wanneer we u een e-mail sturen om te bevestigen dat de goederen zijn verzonden. 

  6.3         We behouden ons het recht voor uw bestelling niet te aanvaarden, bijvoorbeeld als we niet in staat zijn een betalingsmachtiging te verkrijgen, indien er beperkingen voor verzending van toepassing zijn op een bepaald artikel of afleveradres, als het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze normen voor kwaliteitsbewaking en is ingetrokken, of indien u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals deze zijn uiteengezet in deze Voorwaarden.

  6.4         We kunnen ook naar eigen oordeel een transactie weigeren te verwerken en derhalve weigeren deze te aanvaarden om welke reden dan ook of op elk gewenst moment dienstverlening aan iemand weigeren. We zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u of een derde vanwege het terugtrekken van enige producten van de Website, ongeacht of deze producten zijn verkocht of niet, of vanwege de verwijdering, de controle of de aanpassing van enige materialen of inhoud op de Website, of vanwege de weigering een transactie te verwerken of het annuleren of opschorten van een transactie nadat de verwerking daarvan is aangevangen.

  6.5         Als we niet in staat zijn te leveren in overeenstemming met de in de bevestiging uiteengezette voorwaarden, zullen we contact met u opnemen en u in de gelegenheid stellen de bestelling te annuleren. Als we reeds betaling hebben ontvangen, zullen we u het desbetreffende bedrag terugbetalen.

  7. Betalingen

  7.1         We accepteren diverse betalingsmethoden waaronder iDeal, Visa, MasterCard, Bankcontact/Mister Cash, PayPal en Giropay, alsook eventuele andere methoden zoals duidelijk aangegeven op de Website van tijd tot tijd.

  7.2         Indien u met een creditcard betaalt, wordt u gevraagd het kaartnummer, de geldigheidsduur van de creditcard en de CVC-code te geven. We maken gebruik van de MasterCard SecureCode en SSL- versleuteling, wat onbevoegde toegang tot creditcardgegevens voorkomt. We slaan de creditcardgegevens niet op nadat de transactie is voltooid. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

  7.3         Alle houders van creditcards/bankpassen worden onderworpen aan validatiecontroles en een machtiging van de kaartverstrekker. Indien de verstrekker van uw betaalkaart om welke reden dan ook weigert om de betaling te autoriseren, zullen we u daarvan onmiddellijk bij het afrekenen op de hoogte stellen. We kunnen in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-levering.

  7.4         Indien we ervoor kiezen, of daartoe verplicht zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, om een factuur te verstrekken of beschikbaar te stellen, behouden we ons het recht voor om elektronische facturen te verstrekken of beschikbaar te stellen en gaat u akkoord met deze vorm van facturering.

  7.5         Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en er is geen mogelijkheid promoties voor geld in te wisselen. Bovendien kunnen promotiecodes niet worden gebruikt in combinatie met andere promotiecodes of aanbiedingen en moeten deze worden verzilverd op de daartoe aangegeven datum, indien deze wordt gegeven.

  8. Recht op herroeping en teruggave

  8.1         U hebt een recht op herroeping binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen. De herroepingsperiode verloopt na 30 dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop u (of iemand die u heeft aangewezen, anders dan een vervoerder) de laatste levering van de desbetreffende bestelling heeft ontvangen. In geval van deelleveringen begint deze periode zodra u het laatste artikel van uw bestelling heeft ontvangen.

  8.2         We ruilen geen producten. Als u een product wilt ruilen, moet u uw aankoop terugsturen voor terugbetaling en een nieuwe bestelling plaatsen.

  8.3         Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons schriftelijk in kennis stellen van de herroeping van uw bestelling per e-mail aan: support@mcgregornewyork.com. U kunt ook gebruikmaken van het formulier voor herroeping dat u onder aan de pagina vindt maar dat is niet verplicht.

  8.3         Om uw recht op teruggave uit te oefenen, moet u gebruikmaken van het bij de zending geleverde retourformulier en retouretiket. In geval van teruggave moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  1. Vink het (de) vakje(s) van het (de) artikel(en) dat (die) u wilt terugsturen aan. Vul ook de reden van de retourzending in.
  2. Verpak uw artikel(en) in de doos/zak waarin u dit (deze) heeft ontvangen of in een andere doos/zak en voeg dit retourformulier bij de zending.
  3. Plak het retouretiket op de doos/zak.
  4. Breng de zending naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt en bewaar het ontvangstbewijs.
  5. Zodra uw retourzending in ons magazijn is ontvangen, zullen we uw terugbetaling onmiddellijk verwerken. Houd er rekening mee dat het tot een week kan duren voordat u de terugbetaling ziet weergegeven (afhankelijk van uw oorspronkelijke betalingsmethode).

  8.4         Alle goederen moeten ongebruikt en/of ongedragen zijn. Alle originele verpakkingen met prijsinformatie, etiketten en labels moeten intact zijn. Er mag geen tape zijn aangebracht op het (de) artikel(en) of de verpakking daarvan. Alle artikelen moeten worden teruggestuurd in een doos om de vorm daarvan te beschermen. Retourzendingen die niet voldoen aan ons beleid, worden niet geaccepteerd en worden naar u teruggestuurd.

  8.5         We zullen u volledig terugbetalen, inclusief de door u betaalde verzendkosten. Als u een deel van uw bestelling terugstuurt, zullen we u alleen de kosten van het teruggestuurde artikel terugbetalen. We kunnen een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling wegens waardevermindering van geleverde goederen, indien deze vermindering het gevolg is van een onnodige behandeling door u (zoals, zonder beperking, het gebruik en/of dragen van de goederen).

  8.6         We zullen u zonder onnodige vertraging terugbetalen, maar niet later dan:

  (i) 30 dagen na de dag waarop we aan u geleverde goederen van u terugontvangen; of
  (ii) (indien eerder) 30 dagen na de dag waarop u ons bewijs heeft verstrekt dat de goederen zijn teruggestuurd; of
  (iii) indien geen goederen zijn geleverd: 30 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping.

  8.7         We zullen u terugbetalen middels dezelfde betaalmiddelen als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft aangegeven. U zult in elk geval geen vergoedingen verschuldigd zijn ten gevolge van de terugbetaling.

  8.8         Indien we goederen naar u hebben toegestuurd en u heeft uw bestelling geannuleerd, kunnen we terugbetaling inhouden totdat we de goederen terugontvangen hebben of u bewijs heeft verstrekt dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet. Als we de goederen niet terugontvangen, kunnen we deze bij u laten ophalen en komen de kosten voor uw rekening.

  8.9         We zullen de redelijke kosten voor de retourzending dragen indien u onze retourinstructies heeft gevolgd.

  9. Levering

  9.1         We bieden een reeks leveringsopties waaruit u de methode kunt kiezen die het best bij u past. Er kunnen specifieke bepalingen en voorwaarden en verschillende leveringskosten van toepassing zijn op de diverse leveringsopties. Raadpleeg de volledige informatie hierover in ons verzendbeleid.

  9.2         We bieden wereldwijde verzending via onze partner PostNL. De exacte verzendingstarieven zijn afhankelijk van het bedrag van uw bestelling en/of het land waarnaar uw bestelling wordt verstuurd.

  9.3         Alle zendingen zijn verzekerd en hebben een traceernummer waarmee de zending kan worden gevolgd. Dit traceernummer wordt aan u verstrekt in de e-mail ter bevestiging van verzending. Opgemerkt dient te worden dat deze traceergegevens worden gehost door de website van de koeriersdienst, en dat deze niet door ons worden gecontroleerd.

  10. Beschadigde of defecte artikelen

  10.1       Alle artikelen van McGregor zijn voorzien van een garantie van één jaar tegen materiële gebreken en fabricagefouten. Deze garantieperiode kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke wetgeving van het land waarnaar het artikel wordt verzonden. Deze garantie dekt uitsluitend productiefouten.

  10.2       Indien het probleem is veroorzaakt om andere redenen dan de kwaliteit van materialen of het assemblageproces, wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. We geven geen terugbetaling van producten:

  • die zijn verkregen van een andere bron dan de Website of een fysieke winkel van McGregor;
  • die zijn beschadigd door oneigenlijk gebruik of nalatigheid (d.w.z. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, hitte, scherpe voorwerpen, etc.); en/of
  • die zijn beschadigd door onjuist gebruik of activiteiten anders dan het beoogde doel.

  10.3       De levensverwachting van een product is afhankelijk van de individuele gebruiker van het product, de gebruiksomstandigheden en de specifieke slijtagepatronen van de gebruiker. Indien onze producten door normale slijtage zijn beschadigd of indien de redelijke levensduur daarvan is overschreden, worden deze niet vervangen.

  10.4       Als u denkt aanspraak te kunnen maken op een garantie betreffende een onlineaankoop, kunt u per e-mail contact met onze klantenservice opnemen via: support@mcgregornewyork.com. Geef in deze e-mail het oorspronkelijke bestelnummer, foto's van de vermoede tekortkoming en een korte beschrijving van de claim. Onze klantenservice zal besluiten of de schade het gevolg is van een fabricagefout of van een afwijking van de fabrieksspecificaties. Indien onze klantenservice vaststelt dat u een claim heeft, wordt (worden) het (de) artikel(en) aan u terugbetaald of indien mogelijk vervangen (op basis van beschikbaarheid).

  11. Gebruik van de Website

  11.1       Soms kunnen er op onze Website gegevens voorkomen met typfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot productbeschrijvingen, prijsinformatie, aanbiedingen, offertes, verzendkosten of beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor op elk gewenst moment eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, gegevens te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren in geval van een kennelijke vergissing.

  11.2       U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze Website en voor al uw communicatie en activiteiten op en ingevolge deze Website. Als we vaststellen dat u bij verboden activiteiten bent betrokken of betrokken bent geweest, niet eerbiedig was ten opzichte van andere gebruikers of anderszins de Voorwaarden heeft geschonden, kunnen we u de toegang tot deze Website tijdelijk of permanent ontzeggen.

  11.3       We beloven niet dat de functionele aspecten van de Website of de inhoud vrij van fouten zijn/is of dat de inhoud of de server die deze beschikbaar stelt vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. We raden alle internetgebruikers altijd aan om ervoor te zorgen een up-to-date antivirusprogramma te installeren.

  12. Intellectuele-eigendomsrechten en inhoud van de Website

  12.1       Alle onderdelen op de Website zijn eigendom van of worden gelicentieerd aan McGregor en haar dochterondernemingen. Alle onderdelen van de Website, inclusief (zonder beperking) het algemene ontwerp en de inhoud, kunnen worden beschermd door auteursrecht, morele rechten, modelrechten, databankrechten, handelsmerken en krachtens andere wetten op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten. Elke verveelvoudiging of verspreiding van deze onderdelen is verboden en kan aanleiding geven tot civiel- of strafrechtelijke sancties. Zonder het voorgaande te beperken, is het verveelvoudigen of het gebruik van bovenstaande materialen naar/op een andere server, locatie of drager voor openbaarmaking, verveelvoudiging of verspreiding, zowel online als offline, uitdrukkelijk verboden. 

  12.2     Deze Website is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is u niet toegestaan om inhoud, software, producten of diensten op deze Website te wijzigen, te verveelvoudigen, te verspreiden, door te sturen, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, openbaar te maken, te licentiëren, commercieel te exploiteren, daarvan afgeleide werken te creëren, over te dragen, te gebruiken voor datamining of te verkopen. Het is u niet toegestaan om deze Website of enige inhoud daarvan te gebruiken om enige commerciële doeleinden te bevorderen, inclusief reclameactiviteiten of activiteiten om reclame-inkomsten te genereren op uw eigen website.

  13. Derden

  13.1       Mogelijk treft u koppelingen van derden aan op onze Website die verwijzen naar websites van derden die niet met ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor deze koppelingen of voor enig verlies of schade dat/die voortvloeit uit het gebruik daarvan. Deze websites hebben hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden en privacyverklaringen. McGregor is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites.

  14. Privacy

  14.1       McGregor eerbiedigt de privacy van individuen die toegang hebben tot de Website en die de Website gebruiken volledig. Raadpleeg ons privacybeleid en ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken, welk type gegevens we verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden we deze gegevens openbaar maken.

  14.2       Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van uw bestelling opslaan, verwerken en gebruiken. We zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

  15. Aansprakelijkheid

  15.1       Elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van McGregor, haar dochterondernemingen en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten is uitgesloten voor enig bedrag of enig verlies of enige schade voor u of een derde (inclusief direct of indirect verlies of schade, schadevergoedingen of gevolgschade, inkomsten- of winstderving, verlies van goodwill, gegevens, overeenkomsten of verlies of schade dat/die op enige wijze voortvloeit uit of in verband staat met bedrijfsonderbreking, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, verspilling van management- of kantoortijd en ongeacht of dit/die voortkomt uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, ook indien dit reeds voorzienbaar was) in verband met: (i) deze Website, (ii) het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van deze Website, (iii) eventuele websites die zijn gekoppeld aan deze Website en (iv) alle gegevens op deze Website. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel in verband met bovenstaande of in verband met enig geschil met McGregor, haar dochterondernemingen en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten bestaat erin uw gebruik van de Website te staken.

  15.2       Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van een persoon uit of beperkt deze aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit uw eigen nalatigheid, noch de aansprakelijkheid van een persoon wegens een bedrieglijke onjuiste weergave, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt ingevolge de toepasselijke wetgeving. Niets in deze Voorwaarden beïnvloedt uw wettelijke rechten als consument zoals uw recht op teruggave en recht op een kosteloze garantie voor gebrekkige goederen.

  15.3       Indien we niet voldoen aan deze Voorwaarden, zijn we aansprakelijk voor verlies of schade dat/die u ondergaat als een voorzienbaar resultaat van onze schending van de Voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar indien duidelijk is dat dit/deze zich zal voordoen of indien zowel u als McGregor op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst wist dat dit/deze zich zou kunnen voordoen.

  15.4       We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze tekortkoming of nalatigheid of indirecte verliezen die een neveneffect zijn van het voornaamste verlies en die niet in redelijkheid konden worden voorzien door u en ons (zoals winstderving of gemiste kansen).

  15.5       We zijn evenmin aansprakelijk voor de tekortkoming in de vervulling van een van onze verplichtingen ingevolge de Voorwaarden indien deze tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke macht liggen.

  16. Diverse

  16.1       Kopjes van artikelen dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.

  16.2       Elke tekortkoming of vertraging door ons in de tenuitvoerlegging van een (gehele of gedeeltelijke) bepaling van deze Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen.

  16.3       Het is u niet toegestaan om rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. We kunnen al onze rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden overdragen aan een van onze dochterondernemingen of gelieerde partijen of aan een door McGregor New York aangewezen derde.

  17. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  17.1       Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de door u en McGregor aangegane overeenkomst, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

  17.2       De bevoegde rechtbank in Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze Voorwaarden of de door u en McGregor aangegane overeenkomst en deze te beslechten.

  18. Wijzigingen in deze informatie

  18.1       McGregor behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, deze Voorwaarden op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze Website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden. Daarom adviseren we u om deze Voorwaarden regelmatig te controleren. Opgemerkt dient te worden dat de op uw bestelling van toepassing zijnde Voorwaarden steeds de voorwaarden zijn die van kracht waren op het moment waarop u de bestelling plaatst, en niet een latere versie.

  19. Klachten

  19.1       McGregor streeft ernaar uitsluitend de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Indien u toch klachten mocht hebben, kunt u deze indienen per telefoon, post of e-mail aan:

  McGregor Retail Netherlands B.V.          
  Klantenservice
  Tesselschadestraat 20  
  1054 ET Amsterdam     
  Nederland

  Telefoonnummer: T +31 (0)20 280 78 90 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)
  E-mailadres: support@mcgregornewyork.com

  20. Contact met onze klantenservice

  Als u problemen heeft met of vragen of opmerkingen heeft over een product of een aankoop, de Website of deze Voorwaarden, of als u eenvoudigweg klantenservice na verkoop behoeft, kunt u contact met onze klantenservice opnemen.

  Telefoonnummer: T +31 (0)20 280 78 90 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)
  E-mailadres: support@mcgregornewyork.com

   

   

  BIJLAGE

  Formulier voor herroeping

  (PDF

  Aan:

  ModExpress

  McGregor E-commerce

  Heibloemweg 10

  5704 BS Helmond

   

  Ik/we* geef/geven* hierbij te kennen dat ik/we* mijn/onze* koopovereenkomst betreffende de volgende producten herroep/herroepen*:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  Besteld op*/ontvangen op*:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Naam van consument(en) en bestelnummer:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Adres van consument(en):

  ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Datum/ondertekening door consument(en) (uitsluitend indien dit formulier als papieren versie wordt overgelegd)

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

   

  TERMS & CONDITIONS

  Last date of modification: 1th of March 2019

  Download Terms & Conditions as PDF

  These are the terms and conditions (“Conditions”) of McGregor Retail Netherlands B.V. (“McGregor” or “we”). The Conditions apply to all orders placed by you with McGregor via our webstore on www.mcgregornewyork.com (“Website”). “You” means you the customer. By placing an order, you agree to the applicability of these Conditions to the contract entered into between you and McGregor.

  The Conditions explain your rights and obligations in connection with your order of products via the Website. Please read these Conditions carefully before placing any orders on the Website. We recommend you should keep a copy of the Conditions for future reference.

  Table of contents

  1. Information about McGregor
  2. Eligibility to purchase
  3. Products
  4. Orders
  5. Pricing
  6. Acceptance of your order
  7. Payments
  8. Right to cancel / withdrawal and return
  9. Delivery
  10. Damaged or defective item(s)
  11. Website use
  12. Intellectual property rights and content
  13. Third parties
  14. Privacy
  15. Liability
  16. Miscellaneous
  17. Applicable law and jurisdiction
  18. Changes to this information
  19. Complaints
  20. Contact customer service

  1. Information about McGregor New York

  1.1         McGregor is a private limited liability company incorporated in the Netherlands. The 
  contact details of McGregor are:

  McGregor Retail Netherlands B.V.           
  Tesselschadestraat 20   
  1054 ET Amsterdam      
  The Netherlands

  Telephone number: T +31 (0) 20 280 78 90 (Monday - Friday 9:00 a.m. – 5:00 p.m. CET)
  E-mail address: support@mcgregornewyork.com

  Chamber of Commerce number73601276
  VAT registration numberNL859597751B01

   

  2. Eligibility to purchase

   2.1         In order to make a purchase on the Website, it is important that you correctly and completely provide your details, such as your name, your e-mail address, shipping address and payment details in accordance with the instructions. You are responsible for the correctness of the details provided by you. McGregor reserves the right to refuse your order if you provide incorrect details. McGregor will use the details supplied by you only in the manner as indicated in the privacy policy.

   2.2         To place an order with McGregor you must be a consumer (not a reseller) and possess a valid credit or debit card issued by a bank acceptable to us. Parental or guardian consent is required for customers under the age of 18.

   2.3         Products purchased by the consumer are for personal or gift use and should not be re-sold, used for commercial purposes or any other commercial benefit. In addition, McGregor reserves the right to restrict multiple quantities of an item being shipped to any one customer or postal address.

   3. Products

   3.1         We aim to describe the item(s) on the Website as correctly as possible. However, as a result of different image acquisition, display technologies or other technical reasons, minor differences in colour and other variations in item(s) are possible. McGregor cannot be held responsible for any such discrepancy.

   3.2         All products will remain the property of McGregor until you have paid all amounts owed to us in full under any agreement, including the payment of costs, earlier or later deliveries or partial deliveries. You may not sell, dispose of or encumber any product before full title thereof has passed to you.

   3.3         We draw your attention to the washing and maintenance instructions printed on the labels of the products. We are not liable for any damage resulting from incorrect handling of products, including handling contrary to the instructions.

   3.4         In case of a limited edition or limited production, extra restrictions such as limiting the number of such products per customer may apply. These extra restrictions will be made known to you via the Website.

   3.5          All products shown on the Website are subject to availability. This means that, although we strive to ensure our Website reflects the availability of stock, a product shown on the Website may no longer be available for purchase.

   4. Orders

    4.1         All orders are subject to acceptance and availability, and items in your shopping bag are not reserved and may be purchased by other consumers.

    4.2         Once you have checked out and have received your order confirmation email, neither you nor we will be able to make any changes to your order, so please make sure that everything is correct.

    4.3         If you have registered your e-mail address for notification of the arrival of a specific product featured on the Website, we will attempt to notify you by e-mail within 48 hours of the product becoming available on the Website. 

    5. Pricing

     5.1         Prices shown on the Website are in euros and inclusive of VAT at the applicable rate. The euro price of a product displayed on the Website at the time the order is accepted will be honoured, except in cases of patent error.

     5.2         Local charges (e.g. customs duty, sales tax) may apply, depending on your region and local customs duties. These charges are at your own expense.

     5.3         The prices shown on the Website are subject of change in response to currency exchange rate changes, markdowns and other commercial factors. The price applicable to your order will be the price current at the time your order is accepted. The prices between our products in physical stores and the Website may vary.

     5.4         We always try to ensure that all prices on the Website are accurate, however errors may occur. If we discover an error in the price of any item(s) which you have ordered, we will notify you by email about the price change and give you the option to reconfirm your order at the correct price or cancel the order. If we are unable to contact you, your order will be cancelled. If you have already paid for the goods, we shall refund the full amount as soon as we are able. In the event that products are recalled in transit, we will process your refund once the products have been returned to us.

     6. Acceptance of your order

      6.1.        When you place an order on our Website, we will send you an order confirmation email. This confirmation email is an acknowledgement that we have received your order, but it is not an acceptance of your order.

      6.2         All orders placed by you are subject to acceptance by us. Unless you cancel your order, acceptance of your order and completion of the contract between you and McGregor will be completed when we email you to confirm the goods have been dispatched. 

      6.3         We reserve the right not to accept your order in the event, for example, that we are unable to obtain authorization for payment, that shipping restrictions apply to a particular item or shipping address, that the item ordered is out of stock or does not satisfy our quality control standards and is withdrawn, or that you do not meet the eligibility criteria set out within the Conditions.

      6.4         We may also refuse to process and therefore accept a transaction for any reason or refuse service to anyone at any time at our sole discretion. We will not be liable to you or any third party by reason of our withdrawing any products from the Website whether or not those products have been sold, removing, screening or editing any materials or content on the Website, refusing to process a transaction or unwinding or suspending any transaction after processing has begun.

      6.5         If we are unable to deliver within accordance to the terms in the confirmation, we will contact you and give you the opportunity to cancel the order. If we have already received payment, we will refund you the amount.

      7. Payments

       7.1         We accept several methods of payment including iDeal, Visa, MasterCard, Bankcontact/Mister Cash, PayPal and Giropay, and any other methods which may be clearly advertised on the Website from time to time.

       7.2         When paying by credit card you will be asked for the card number, its period of validity and the CVC code. We make use of MasterCard SecureCode and SSL encryption, which prevent unauthorised access to card details. We do not store card numbers after the transaction has been completed. For more information you can take a look at our privacy policy.

       7.3         All credit/debit cardholders are subject to validation checks and authorisation by the card issuer. If the issuer of your payment card refuses to, or does not for any reason, authorise payment, then you will be notified immediately at the checkout. In such case, we will not be liable for any delay or non-delivery.

       7.4         Where we elect, or are required by applicable law, to issue or make available an invoice, we reserve the right to issue or make available electronic invoices and you agree to such form of invoicing.

       7.5         Promotion codes are non-transferable and there is no cash alternative. Furthermore, they cannot be used in conjunction with any other promotion code or offers and must be redeemed by the date published, if provided.

       8. Right to withdrawal and return

        8.1         You have the right to withdrawal within 30 days without giving any reason. The withdrawal period will expire 30 days from the day after the day on which you (or someone you nominate, other than a carrier) receives the last of the goods. In the case of partial deliveries, this period starts as soon as you have received the last item from your order.

        8.2         We do not exchange products. If you wish to exchange a product, you will need to return your purchase for a refund and place a new order.

        8.3         To exercise your right to withdrawal, you must give us a formal written notice of withdrawal of your order by e-mail to: support@mcgregornewyork.com. You may also use the Withdrawal form, which can be found at the bottom of this page, but it this is not mandatory.

        8.3         To exercise your right to return, use the Return Form & return label enclosed in the parcel. The following steps need to be taken in case of return:

        1. Check the checkbox(es) of the item(s) you wish to return. Please also fill in your reason of return.
        2. Pack your item(s) in a box/bag you received the item(s) in, or any other box/bag and include this Return Form.
        3. Stick the return label onto the box/bag.
        4. Bring the parcel to your nearest drop-off point and collect a receipt.
        5. Once your return parcel has reached our warehouse, we will process your refund immediately. Please note it may take up to one week for the refund to appear (depending on your original payment method).

        8.4         All goods must be unused and/or unworn. All original packaging with pricing, labels and hangtags must be intact. No tape is to be attached to the product(s) or the item(s) packaging. All item(s) must be returned in a box to protect their form. Returns that do not meet our policy will not be accepted and will be returned to you.

        8.5         We will issue you with a full refund including the shipping cost paid by you. If you return a portion of your order, we will reimburse you for the cost of the returned item only. We may make a deduction from the reimbursement for loss in value of any goods supplied, if the loss is the result of unnecessary handling by you (such as but not limited to use and/or wearing of the goods).

        8.6         We will make reimbursement without undue delay, but not later than:

        (i) 30 days after the day we receive back from you any of the goods supplied; or               
        (ii) (if earlier) 30 days after the day you provide us with evidence that the goods have been returned; or              
        (iii) if no goods were supplied, 30 days after the day on which we are informed about your withdrawal.

        8.7         We will make reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise. In any event, you will not incur any fees as a result of the re-imbursement.

        8.8         In the event that we have sent goods to you and you have cancelled your order, we may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest. If we do not receive back the goods, we may arrange to have them collected from you at your cost.

        8.9         We shall bear the reasonable costs of returning if you are following our return instructions.

        9. Delivery

        9.1         We offer a range of delivery options, among which you can choose the one that best suits your personal needs. Specific terms and conditions, and different delivery charges, may apply to the various delivery options. Please find exhaustive details in our shipping policy.

        9.2         We provide worldwide shipping using our partner PostNL.  The exact shipping rates depend on your order amount and/or the country to which your order is being shipped.

        9.3         All packages are insured and have a tracking number so the package can be tracked. This tracking number will be shared in the shipping confirmation email. Please note such tracking information is hosted by the courier's website, which is not controlled by us.

        10. Damaged or defective item(s)

        10.1       All McGregor items come with a one-year warranty against faults in materials and manufacture. This warranty period may vary depending on the statutory law of the country where the item is shipped. This warranty covers production faults only.

        10.2       If the problem was caused by reasons other than materials quality or assembly process, the original product is returned to you. We do not refund products:

        • obtained from a source other than the Website or a physical store of McGregor;
        • that have been damaged by abuse or negligence (e.g. exposure to chemicals, caustic substances, open flame, high heat, sharp object, etc.); and/or
        • that have been damaged by misuse or activities other than the intended purpose

        10.3       Life expectancy of any product depends on the individual using the product, the conditions of use, and the characteristic wear patterns of the user. Our products damaged by normal wear and tear or that have exceeded the reasonable lifespan of the product are not replaced.

        10.4       If you believe you have a warranty claim concerning an online purchase, please contact our customer service by e-mail to: support@mcgregornewyork.com. Please include in this e-mail your original order number, photos of the suspected fault and a brief description of the claim. Our customer service will decide whether the damage is the result of a manufacturing defect or deviation from factory specifications. If our customer services determine that you have a claim, then the item(s) will be refunded or if possible replaces (based upon availability).

        11. Website use

        11.1       Occasionally there may be information on our Website that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges or availability. At any time and without prior notice, we reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions; change or update information; or cancel orders in cases of patent error.

        11.2       You agree that you will be personally responsible for your use of this Website and for all of your communication and activity on and pursuant to this Website. If we determine that you are or have been engaged in prohibited activities, were not respectful of other users, or otherwise violated the Conditions, we may deny you access to this Website on a temporary or permanent basis.

        11.3       We do not promise that the functional aspects of the Website or the content will be error free or that this Website, the content or the server that makes it available are free of viruses or other harmful components. We always recommend that all users of the Internet ensure they have up to date virus checking software installed.

        12. Intellectual property rights and content

        12.1       All elements on the Website are owned by or licensed to McGregor and its affiliates. All elements of the Website including (but not limited to) the general design and the content, can be protected by copyright, moral rights, design rights, database rights, trademark and under other laws relating to intellectual property rights. Any reproduction or redistribution of these elements is prohibited and may result in civil and criminal penalties. Without limiting the foregoing, copying and use of the above listed materials to any other server, location or support for publication, reproduction or distribution, both online and offline, is expressly prohibited. 

        12.2     This Website is for your personal non-commercial use only. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, commercially exploit, create derivative works from, transfer, data mine or sell any content, software, products, or services contained within this Website. You may not use this Website, or any of its content, to further any commercial purpose, including any advertising or advertising revenue generation activity on your own Website.

        13. Third parties

        13.1       On our Website you may find third party links that direct you to third party websites which are not affiliated with us. We are not responsible for these links or for any loss or damage that may arise from use of them. These websites have their own separate terms and conditions as well as privacy policies. McGregor is not responsible and cannot be held liable for the content and activities of these websites.

        14. Privacy

        14.1       McGregor fully respects the privacy of individuals who access and use the Website. For details on the manner in which we use cookies, the type of information we collect, how and for what purpose, we use your information and under what circumstances we disclose information please see our privacy policy and cookie policy.

        14.2       By placing your order, you agree that we may store, process and use your personal data for the purposes of processing your order. We will process your information in accordance with our privacy policy.

        15. Liability

        15.1       McGregor, our affiliates, and their respective officers, directors, employees, shareholders or agents of any of them, are excluded from all liability and responsibility for any amount or kind of loss or damage that may result to you or a third party (including any direct, indirect, punitive or consequential loss or damages, or any loss of income, profits, goodwill, data, contracts, or loss or damages arising from or connected in any way to business interruption, loss of opportunity, loss of anticipated savings, wasted management or office time and whether in tort (including negligence), contract or otherwise, even if foreseeable) in connection with: (i) this Website , (ii) the use, inability to use or the results of use of this Website, (iii) any websites linked to this Website or the material on such linked websites, and (iv) any information on this Website. Your sole and exclusive remedy for any of the foregoing or any dispute with McGregor, our affiliates, and their respective officers, directors, employees, shareholders or agents of any of them, is to discontinue your use of the Website.

        15.2       Nothing in these Conditions excludes or limits any person's liability for death or personal injury arising from their own negligence, nor any person's liability for fraudulent misrepresentation, nor any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law. Nothing in these Conditions affects your statutory rights as a consumer such as your right of return and rights to a free guarantee for faulty goods.

        15.3       If we fail to comply with the Conditions, we are responsible for loss or damage you suffer as a foreseeable result of us breaching the Conditions. Loss or damage is foreseeable if it is obvious that it will happen or if, at the time the contract is made, both you and McGregor knew it might happen.

        15.4       We are not responsible for losses not caused by our breach or negligence, indirect losses which are a side effect of the main loss or damage and which are not reasonably foreseeable by you and us (for example, loss of profits or loss of opportunity).

        15.5       We are also not responsible for failure to meet any of our obligations under the Conditions where such failure is due to events beyond our reasonable control.

        16. Miscellaneous

        16.1       Clause headings are for convenience only and do not affect the interpretation of these conditions.

        16.2       Any failure or delay by us in enforcing (in whole or in part) any provision of these Conditions will not be interpreted as a waiver of our rights or remedies.

        16.3       You may not transfer any of your rights or obligations under these Conditions without our prior written consent. We may transfer any of our rights or obligations under these Conditions to any of our subsidiaries or affiliates or any third party designated by McGregor.

        17. Applicable law and jurisdiction

        17.1       Dutch law applies exclusively to the Conditions and the contract entered into by you and McGregor, with the exclusion of the UN Convention on the International Sale of Goods.

        17.2       The competent court in Amsterdam has the exclusive competence to hear and settle all disputes that might arise concerning these Conditions or the contract entered into by you and McGregor. 

        18. Changes to this information

        18.1       McGregor reserves the right, in our sole discretion, to change the Conditions at any time without notice. Changes will be posted on our Website, with indication of the date of its last update. If you continue visiting the Website you will automatically be bound by the amended Conditions. We therefore advise to check these Conditions on a regular basis. Please note that the Conditions that apply to your order are always the conditions in effect as of the time you place your order, and not a later version.

        19. Complaints

        19.1       McGregor strives to deliver only the highest possible quality in regards its products and services. However, should you unexpectedly have any complaints, you may send them by phone, by mail or e-mail to:

        McGregor Retail Netherlands B.V.           
        Customer Service
        Tesselschadestraat 20   
        1054 ET Amsterdam      
        The Netherlands

        Telephone number: T +31 (0) 20 280 78 90 (Monday - Friday 9:00 a.m. – 5:00 p.m. CET)
        E-mail address: support@mcgregornewyork.com

        20. Contact customer service

        If you experienced problems or have any questions or comments regarding a product or purchase, the Website or these Conditions, or if you simply need after-sale assistance, please contact our customer service.

        Telephone number: T +31 (0) 20 280 78 90 (Monday - Friday 9:00 a.m. – 5:00 p.m. CET)
        E-mail address: support@mcgregornewyork.com

         

         

         

        APPENDIX

        Withdrawal form

         (PDF)

        To:

        Modexpress

        McGregor New York – E-commerce

        Heibloemweg 10

        5704 BS Helmond

         

        I/We* hereby give notice that I/We* withdraw from my/our* contract of sale of the following products:

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        _____________________________________________________________

        Ordered on*/received on*:

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        Name of consumer(s) and order number:

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        Address of consumer(s):

        ______________________________________________________________

        _____________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        Date/Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper)

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        ______________________________________________________________

        (*) Please delete as appropriate.