RETOURBELEID

Meest recente datum van wijziging: maart 2019

 1. Herroepingsrecht
 2. Informatie over terugbetaling
 3. Terugsturen
 4. Waardevermindering
 5. Annulering
 6. Ruilbeleid

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U kunt ook gebruik maken van het retourformulier en retouretiket wat bij de zending geleverd is.

In dat geval kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Vink het (de) vakje(s) van het (de) artikel(en) dat (die) u wilt terugsturen aan. Vul ook de reden van de retourzending in.
 2. Verpak uw artikel(en) in de doos/zak waarin u dit (deze) heeft ontvangen of in een andere doos/zak en voeg dit retourformulier bij de zending.
 3. Plak het retouretiket op de doos/zak.
 4. Breng de zending naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt en bewaar het ontvangstbewijs (In het pakket zit een retouretiket waar het adres al op staat.)

2. Informatie over terugbetaling

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3. Terugsturen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening. In het pakket zit een retouretiket waar het adres al op staat.
Ons retouradres:
ModExpress
McGregor – E-commerce
Heibloemweg 10
5704 BS Helmond

4. Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

5. Annulering

Aangezien we uw bestelling in behandeling nemen zodra deze is geplaatst, kunnen we in elk ander geval de verzending eventueel niet voorkomen. Uitzonderingsgevallen zijn alleen mogelijk indien we u de bevestiging van verzending nog niet hebben gestuurd; neemt u daarom contact met ons op als u uw bestelling wilt annuleren zodat kan worden nagegaan of de bestelling kan worden geannuleerd. Kan de bestelling niet worden geannuleerd, dan kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht.

6. Ruilbeleid

We ruilen geen producten. Als u een product wilt ruilen, dan kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Vervolgens kunt u een nieuwe bestelling plaatsen. Neem voor meer informatie over uw bestelling, retourzending of het retourformulier contact op met ons support team.

RETURN POLICY

Last day of modification: Februari 2019

 1. Right of return
 2. Right to withdrawal
 3. Refund information
 4. Exchange policy
 5. Right of return

1. Right of return

You have the right to return purchased items within 30 days, without giving any reason. To exercise this right, use the return form & return label enclosed in the parcel.

The following steps need to be taken in case of return:

 1. Check the checkbox(es) of the item(s) you wish to return. Please also fill in your reason of return.
 2. Pack your item(s) in a box/bag you received the item(s) in, or any other box/bag and include this Return Form.
 3. Stick the return label onto the box/bag.
 4. Bring the parcel to your nearest drop-off point and collect a receipt.
 5. Once your return parcel has reached our warehouse, we will process your refund immediately. Please note it may take up to one week for the refund to appear (depending on your original payment method).

All original packaging with pricing, labels and hangtags must be intact. No tape is to be attached to the product or the item(s) packaging. All item(s) must be returned in a box to protect their form. Returns that do not meet our policy will not be accepted and will be returned to you.

For any questions about your order, return or the Return Form, please contact Customer Service.

2. Right to withdrawal

You have the right to withdrawal. To exercise this right, use the Withdrawal Form and return the document to us. You can use this withdrawal form however, this is not mandatory.

You have the right to withdraw from this contract within fourteen (30) days without giving any reason. The withdrawal period shall be fourteen (30) days from the date you, or a third party named by you, who is not the carrier, have/has taken possession of the products, or, where your order contained multiple products which will be delivered separately, delivery of the final Product(s) making up your order (“Withdrawal Period”). To meet the withdrawal period deadlines of 30 days you will need to notify us about the fact that you are exercising your right of withdrawal before the expiry of the relevant withdrawal period.

Because we start to process your order as soon as it is submitted, we might not be able to prevent the shipment. Exceptions can be made only if we haven’t send you the shipping confirmation yet, so please contact us if you would like to cancel your order to see if there is a possibility to cancel.

If you return your products by following the above instructions, we shall bear the costs of returning the products. In some cases you can request the carrier pick up the parcel for return but this may result in an extra cost charged to you by the carrier. The current extra cost can be found on the Website. Returns not made in accordance with the instructions set forth above shall be at your own risk and at your expense.

We shall notify you via email once we have received and processed the returned Product(s).

3. Refund information

If you return your entire order, we will refund all costs including the original delivery costs. If you return a portion of your order (ie: one of three products you purchased), we will reimburse you for the cost of the returned item only. All reimbursements will be paid as soon as possible from the date we receive the returned product(s). We will reimburse you using the same method of payment that you used to make the original transaction, unless we arrange a different method with you; you will not be charged any fees for such repayments under any circumstances.

4. Exchange policy

We do not exchange products. If you wish to exchange a product, you will need to return your purchase for a refund and place a new order. It is only possible to get a refund on returns when the return is in line with our Returns and Withdrawal Policy.