COOKIEBELEID

Meest recente datum van wijziging: 1 maart 2019

Dit cookiebeleid (‘Cookiebeleid’) geeft u informatie over de cookies die kunnen worden geplaatst wanneer u onze website www.mcgregornewyork.com (‘Website’) gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze Website en de levering van een meer persoonlijke ervaring. Door gebruik te maken van onze Website geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken in overeenstemming met dit Cookiebeleid.

De Website wordt beheerd door McGregor Retail Netherlands B.V., met hoofdkantoor te Tesselschadestraat 20, 1054 ET Amsterdam (‘McGregor’ of ‘we’).

Inleiding

Wanneer u de Website bezoekt, plaatsen we een of meerdere cookies op uw computer of op een ander apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken (‘Apparaat’). In dit beleid geven we u informatie over welke cookies we zullen gebruiken en wat de functies daarvan zijn.

Voor zover we persoonsgegevens verzamelen door gebruik te maken van cookies, verwerken we deze persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

 1. Wat zijn cookies?
 2. Waarom gebruiken we cookies?
 3. Wat zijn de verschillende soorten cookies die we gebruiken?
 4. Wat kunt u doen als u cookies niet wilt accepteren?
 5. Wijzigingen in deze informatie
 6. Neem contact met ons op
 7. Wat zijn cookies?

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat naar de browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw Apparaat wanneer u onze Website bezoekt. McGregor gebruikt cookies om vast te stellen welke webpagina's worden bezocht en hoe vaak. Dit stelt ons in staat om onze Website gebruikersvriendelijker te maken en u een betere ervaring te geven wanneer u naar de Website terugkeert. Zo gebruiken we cookies om ons te helpen herinneren aan de artikelen in uw winkelwagen en om dit te verwerken. Cookies helpen ons inzicht te verwerven in uw voorkeuren op basis van uw eerdere of huidige activiteiten op de Website, wat ons in staat stelt onze diensten te verbeteren. We gebruiken cookies tevens om samengevoegde gegevens te verzamelen over het verkeer en de interacties op de Website, zodat we in de toekomst een betere ervaring met en functionaliteiten voor de Website kunnen bieden.

Cookies zijn ofwel ‘permanente cookies’ ofwel ‘sessiecookies’. Een permanent cookie blijft geldig tot een ingestelde vervaldatum, tenzij het cookie wordt verwijderd voor deze vervaldatum. Een sessiecookie komt te vervallen aan het einde van de sessie van de gebruiker, wanneer de webbrowser wordt afgesloten. We gebruiken beide soorten cookies op de Website.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen eigen cookies, ofwel first-party cookies, en cookies van derden, de zogenoemde third-party cookies. First-party cookies worden aan de door u bezochte Website toegekend, terwijl third-party cookies van een derde, zoals een webanalyseprogramma, afkomstig zijn. Op deze Website worden zowel first-party als third-party cookies gebruikt.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens die we over u opslaan, kunnen echter worden gekoppeld aan gegevens die zijn opgeslagen in en verkregen van cookies.

2. Waarom gebruiken we cookies?

Over het algemeen gebruiken we cookies om:

 • Een computer te herkennen wanneer een gebruiker onze Website bezoekt;
 • Gebruikers te traceren wanneer zij op de Website surfen;
 • Het gebruik van een winkelwagen op de Website mogelijk te maken;
 • Fraude te voorkomen en de veiligheid van de Website te verbeteren;
 • De Website voor iedere gebruiker te personaliseren;
 • Advertenties te plaatsen die van bijzonder belang kunnen zijn voor specifieke gebruikers;
 • Geverifieerde gebruikerssessies te valideren;
 • Het gebruik van de zoekmachine van onze Website te vergemakkelijken; en
 • Statistische informatie te verzamelen over het aantal bezoekers dat onze Website gebruikt.

3. Wat zijn de verschillende soorten cookies die we gebruiken?

Hieronder geven we een uitgebreid overzicht van de soorten cookies die we gebruiken en waarom:

VEREISTE COOKIES zijn essentieel en helpen u om te navigeren, te surfen op de Website en bepaalde functionaliteiten te zien. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de artikelen in uw winkelwagen worden bewaard gedurende alle stappen van het afrekenproces. Deze cookies zijn vereist om de belangrijkste functionaliteit van de Website mogelijk te maken. Deze cookies worden opgeslagen gedurende de duur van uw browsingsessie.

 FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES kunnen u een betere klantervaring geven. Deze cookies herinneren u bijvoorbeeld aan uw winkelwagen en bieden u de mogelijkheid een verlanglijst te maken. Met deze cookies kunnen we het gebruik van de Website analyseren zodat we de prestaties ervan kunnen meten en verbeteren. Deze cookies kunnen door ons of door een derde namens ons worden geplaatst en worden opgeslagen gedurende de duur van uw browsingsessie.

 ADVERTENTIECOOKIES zijn gericht op het aanmaken van gebruikersgerelateerde profielen om commerciële berichten te sturen die voldoen aan de voorkeuren die blijken uit uw bezoek aan de Website. Third-party cookies zijn cookies die worden verstuurd door betrouwbare derde bedrijven. Deze cookies zorgen ervoor dat u wordt voorzien van ons commerciële aanbod op andere gelieerde websites (‘retargeting’). McGregor heeft geen toegang tot deze gegevens. Deze gegevens worden volledig beheerd door de derde partij zoals beschreven in hun privacyverklaring.

 SOCIALE MEDIA COOKIES zorgen ervoor dat u ons op sociale media kunt liken of aanbevelen en dat u kunt chatten met onze vertegenwoordigers. Maar u kunt ook onze andere (potentiële) klanten advies geven door onze producten te beoordelen.

Alleen wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van advertentie- en sociale media cookies, zullen we deze cookies gebruiken. U kunt zelf besluiten of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw toestemming voor deze cookies ook op elk gewenst moment intrekken.

De daadwerkelijke cookies van elk van de vier categorieën zijn opgenomen en beschreven op de volgende pagina:

 

Cookienaam

Beschrijving

Cookie Notification

 • Dit cookie wordt gebruikt om de gegevens op te slaan over of de gebruiker al dan niet het Cookiebeleid accepteert.
 • Als de gebruiker het Cookiebeleid accepteert, is de waarde true (waar); anders is de waarde false (niet waar).

Grid Width

 • Dit cookie slaat de huidige rasterbreedte op zoals deze is berekend in JavaScript om URL's te vereenvoudigen.
 • Dit cookie slaat geen gebruikersgegevens op.

Last Visited Site

 • Dit cookie wordt gebruikt om de gegevens van de huidige website (bijvoorbeeld internationaal of India) op te slaan in een cookie zodat de gebruiker, wanneer deze de Website opnieuw bezoekt, wordt doorgeleid naar de in het cookie opgeslagen laatst bezochte website.
 • Dit cookie slaat geen gebruikersgegevens op.

_ga

 • Dit cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en vervalt na twee jaar.
 • Dit cookie slaat de gebruikers-ID op: een unieke, willekeurig gegenereerde string die wordt opgeslagen in de cookies van de browser, zodat latere bezoeken aan dezelfde website kunnen worden gekoppeld aan dezelfde gebruiker.
 • Dit cookie slaat geen gebruikersgegevens op.

_gid

 • Dit cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en vervalt na 24 uur.
 • Dit cookie slaat geen gebruikersgegevens op.

optimizelyEndUserId

 • Dit cookie slaat de unieke Optimizely-identificatiecode van de bezoeker op.
 • Er worden geen andere gegevens van bezoekers in dit cookie opgeslagen.

s_cc

 • Dit cookie bepaalt of cookies zijn ingeschakeld in de browser.
 • Dit cookie slaat geen gebruikersgegevens op.

s_fid en s_vi

 • Dit cookie slaat een unieke identificatiecode van de bezoeker en de datum- en tijdsaanduiding op.
 • Dit cookie slaat geen gebruikersgegevens op.

 

4. Wat kunt u doen als u cookies niet wilt accepteren?

Raadpleeg als u reeds op uw computer geplaatste cookies wilt verwijderen de sectie voor hulp en ondersteuning van uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de map waarop cookies worden opgeslagen, kunt vinden. We verwijzen u naar de website All About Cookies voor meer algemene informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

Opgemerkt dient te worden dat indien u cookies via uw browser weigert of verwijdert, dit tevens invloed heeft op vereiste cookies en prestatiecookies. Dit kan de prestaties van de Website en uw vermogen om (bepaalde delen van) de Website te gebruiken beïnvloeden.

Opgemerkt dient te worden dat onze onlinediensten de op uw Apparaat opgeslagen third-party cookies niet altijd kunnen controleren en dat het instellen van uw cookievoorkeuren bij ons niet voorkomt dat deze third-party cookies op uw Apparaat worden opgeslagen. Daarom moet u deze cookies rechtstreeks bij de desbetreffende derde beheren. Raadpleeg de privacyverklaring van de derde partij voor meer informatie over deze cookies en hoe deze uit te schakelen.

U kunt ook de website Your AdChoices of Your Online Choices bezoeken voor meer informatie over de opties die sommige derde partijen bieden om u voor bepaalde advertentiegerichte activiteiten uit te schrijven.    

5. Wijzigingen in deze informatie

McGregor behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde Cookiebeleid. Daarom adviseren we u om dit Cookiebeleid regelmatig te controleren.

6. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies of over onze beleidslijnen, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. U kunt ons te allen tijde een e-mail sturen en u kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00.

Telefoon: +31 (0)20 280 78 90
E-mail: support@mcgregornewyork.com

COOKIE POLICY

Last date of modification: 1th of March 2019

This cookie policy (“Cookie Policy”)  provides you with information about the cookies that may be placed when you use our website www.mcgregornewyork.com (“Website”) for the purpose of improving our Website and delivering a more personalized shopping experience. By using our Website you give your consent to us to use cookies in accordance with this Cookie Policy.  

The Website is operated by McGregor Retail Netherlands B.V., with headquarters at Tesselschadestraat 20, 1054 ET Amsterdam (“McGregor” or “we”).

Introduction

When you visit the Website, we will place one or more cookies on your computer or other device used to visit our Website (“Device”). In this Policy we will tell you which cookies we will use and what their functions are.

In as far as we do collect personal data by using cookies, we process these personal data in accordance with our privacy policy.

 1. What are cookies?
 2. Why do we use cookies?
 3. What are the different cookies types we use?
 4. What if you don’t like cookies?
 5. Changes to this information
 6. Contact us
 7. What are cookies?

1. What are cookies?

A cookie is a small file that is sent to the browser and saved on your Device when you visit our Website. McGregor uses cookies to determine which webpages are visited and how often. This allows us to make our Website more user friendly and to give you a better experience when you return to the Website. For example, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping bag. They are used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which allows us to improve our services. We also use cookies to help us compile aggregate information about site traffic and site interaction, so we can offer better site experiences and tools in the future.

Cookies may be either ‘persistent’ cookies or ‘session’ cookies. A persistent cookie will remain valid until a set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date. A session cookie will expire at the end of the user session, when the web browser is closed. On the Website we use both type of cookies.

It is important to distinguish first-party cookies from third party cookies. First-party cookies are allocated to the Website that you visit while third-party cookies come from a third-party, such as a web analytics program. Both first-party and third-party cookies are used on the Website.

Cookies do not typically contain information that personally identifies a user. However, personal information we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

2. Why do we use cookies?

In general we use cookies to:

 • Recognize a computer when a user visits our Website;
 • Track users as they navigate the Website;
 • Enable the use of a shopping bag on the Website;
 • Prevent fraud and improve the security of the Website;
 • Personalise the Website for each user;
 • Target advertisements which may be of particular interest to specific users;
 • Validate authenticated users sessions;
 • Facilitate the use of our Website search engine; and
 • Collect statistical information about the number of visitors that use our Website.

3. What are the different cookie types we use?

Please find below an elaborate overview of the types of cookies we are using and why:

REQUIRED COOKIES are essential and help you navigate, move around on the Website and to see certain features. For example, these cookies make sure that the items in your shopping bag are saved during all the steps of your checkout process. These cookies are required to enable core site functionality. These cookies are stored for the duration of your browsing session.

FUNCTIONALITY AND ANALYTICS COOKIES can give you an even smoother customer experience. For example, these cookies remind you about your shopping bag and enable you to create a wish list. These cookies allow us to analyse site usage, so we can measure and improve the performance of the Website. These cookies may be placed by us or a third party on our behalf and are stored for the duration of your browsing session.

ADVERTISING COOKIES are aimed at creating user-related profiles to send commercial messages that meet the preferences shown during your Website visit. Third-party cookies are those that have been sent by our trusted third party companies. These cookies allow you to be provided with our commercial offering on other affiliated websites (retargeting). McGregor does not have access to this data. This information is entirely controlled by the third party as described in their privacy policy.

SOCIAL MEDIA COOKIES will enable you to like or recommend us on social media and to chat with our service agents. But you can also advise our other (potential) customers by rating and reviewing our products.

Only if you have given us consent for the use of advertising and social media cookies, we will use these cookies. You can decide for yourself whether to accept or refuse cookies. Also you can withdraw your consent for these cookies at any time.

The actual cookies that are in each of the four categories are listed and described on the next page:

Cookie Name

Details

Cookie Notification

 • This cookie is used to store the information on whether the user accepts the Cookie Policy or not.
 • If user accepts the Cookie Policy then the value will be true, otherwise the value will be false.

Grid Width

 • This cookie stores the current grid width as calculated in JavaScript to simplify the URLs.
 • This will not store any user information.

Last Visited Site

 • This cookie is used to store the information of the current site (like international or India) in a cookie so that when the user again visits the Website, the user will be redirected to the last visited site stored in the cookie.
 • This will not store any user information.

_ga

 • This cookie is used to distinguish users and has an expiration of two years.
 • This stores the Client ID: a unique, randomly generated string that gets stored in the browser’s cookies, so subsequent visits to the same site can be associated with the same user.
 • This will not store any user information.

_gid

 • This cookie is used to distinguish users and has an expiration of 24-hours.
 • This will not store any user information.

optimizelyEndUserId

 • This cookie stores a visitor's unique Optimizely identifier.
 • No other information about visitors is stored in the cookie.

s_cc

 • This cookie determines whether cookies are enabled in the browser.
 • This will not store any user information.

s_fid and s_vi

 • This cookie stores a unique visitor ID time and date stamp.
 • This will not store any user information.

 

4. What if you don’t like cookies?

If you want to delete any cookies that are already on your computer, please refer to the help and support section on your internet browser for instructions on how to locate the file or directory that stores cookies. We kindly refer to the All About Cookies website for more general information on how to manage your cookie preferences.  

Please do note that if you reject or remove cookies via your browser, this will also affect the necessary and performance cookies. This may affect the performance of the Website and your ability to use (parts of) the Website.               

Please note that our online services cannot always control third-party cookies stored on your Device from our online services and that setting your cookie preferences with us will not stop those third-party cookies from being stored on your Device. Therefore you must manage these cookies directly with the relevant third party. For more information on these cookies and how to disable them, please see the individual third party's privacy policy.

You can also visit the Your AdChoices or Your Online Choices websites to learn about the options that some of the third parties offer for opting out of certain ad targeting activities.      

5. Changes to this information

McGregor reserves the right to make changes to this Cookie Policy without prior notice. Changes will be posted on our Website, with indication of the date of its last update. If you continue visiting the Website you will automatically be bound by the amended Cookie Policy. We therefore advise to check this Cookie Policy on a regular basis. 

6. Contact us

If you have any questions about our use of cookies or about our policies, you are welcome to contact us using the information below. You can contact us per email at any time and by phone from Monday to Friday between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. CET.

Telephone: +31 (0)20 280 78 90
Email: support@mcgregornewyork.com